Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Iwona Oleniuch

mini_unsplash_book4.jpg

Źródło: unsplash

Po doktoracie

 1. Oleniuch I., Employees' Perception of the Difficulties of Work at Home from the Perspective of their Experience on Remote Working, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 4, 781-796, 2021
 2. Oleniuch I., „Effects of Work From Home in the COVID-19 Pandemic – Polish Employee’s Perspective” referat wygłoszony w ramach 38th IBIMA Conference (International Business Information Management Association), Sevilla, Spain, November 23-24 2021
 3. Cichocka I., Oleniuch I., Food Conservatism and Consumer Ethnocentrism of Young Adults – Relations and References, Intercathedra 39/2 2019, s. 185-193
 4. Cichocka I., Oleniuch I., An Attempt to Determine the Scale of Food Conservatism – Results of the Pilot Study, Humanities and Social Sciences, t. 23 (XXIII), nr 25 (4), 2018, s. 249-262
 5. Oleniuch I., Cichocka I. The awareness of the EU food labelling system among university students, Journal of Agribusiness and Rural Development, z.1(43)/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2017, s. 45-55.
 6. Oleniuch I., Szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki” jako przykład realizacji idei tematycznego szlaku kulturowego [w:] Przestrzeń turystyki kulturowej, Wydawnictwo WSTiJO w Warszawie, Warszawa 2017, s. 423-444.
 7. Oleniuch I., Aktywność edukacyjna i promocyjna skansenu w Kolbuszowej w zakresie dziedzictwa kulinarnego regionu, [w:] Przestrzeń turystyki kulturowej, Wydawnictwo WSTiJO w Warszawie, Warszawa 2017, s. 445-462.
 8. Oleniuch I., Szlak kulinarny „Podkarpackie Smaki" - analiza doświadczeń [w:] Studia Ekonomiczne Projekty regionalne i lokalne - sukces projektu, red. Brandenburg H., Sekuła P., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 221-235.
 9. Oleniuch I., Szlak kulinarny jako egzemplifikacja założeń ekonomii i marketingu doświadczeń, Zeszyty Naukowe PWSTE, nr 8 Marketing w organizacji, pod red. E. Wolanin-Jarosz, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2016, s. 29-42.
 10. Oleniuch I., Wykorzystanie stron internetowych w generycznej promocji żywności tradycyjnej w Polsce 2016, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, t.1, z.45, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 395-404.
 11. Oleniuch I. Cichocka I., Regional food products and region-wise consumer ethnocentrism, Modern Management Review, t. XX, z.22 (1/2015), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 143-153.
 12. Oleniuch I., Rola facylitatorów sieci w rozwoju klastrów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z.402, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, 251-260.
 13. Oleniuch I., The food networks as one of the coopetition forms, Forum Scientiae Oeconomia, t.3, z.4, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2015, s. 69-77.
 14. Iwona Oleniuch, Wizerunek tradycyjnej żywności regionalnej w oczach mieszkańców Podkarpacia – ocena w świetle badań własnych, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego 2014, 1, s. 61-64.

Przed doktoratem

 1. Oleniuch I., System wyróżniania żywności regionalnej i tradycyjnej na wspólnym rynku europejskim - ocena stanu i planowanych zmian, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 705, cykl Ekonomiczne Problemy Usług Nr 89, Szczecin 2012, s. 220-238
 2. Oleniuch I., Europejski system oznaczeń dla produktów regionalnych i tradycyjnych – diagnoza stanu i koniecznych reform,  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2011 (90), s. 75-87
 3. Oleniuch I., Oznaczenia Unii Europejskiej dla żywności wysokiej jakości; rola i znaczenie w dobie globalizacji, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERIA, tom XIII, zeszyt 3, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2011, s. 221-227
 4. Oleniuch I., Międzynarodowy Ruch Slow Food jako odpowiedź na postępującą globalizację, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERIA, tom XII, zeszyt 1, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2010, s. 153-158
 5. Oleniuch I., Ocena skuteczności promocji podkarpackiej żywności tradycyjnej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERIA, tom XI, zeszyt 4, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2009, s. 228-233
 6. Oleniuch I., Promocja podkarpackich produktów tradycyjnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SGGW w Warszawie, PTTŻ, Komitet Nauk o Żywności PAN, International Union of Food Science and Technology, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Tradycyjne i Regionalne Technologie i Produkty w Żywieniu Człowieka – materiały konferencyjne, Lublin, 25-26 września 2008, s. 48-49
 7. Oleniuch I., Rola samorządu województwa w zarządzaniu produktami regionalnymi i tradycyjnymi na przykładzie Podkarpacia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. St. Staszica w Białymstoku, 2008, s. 123-135 
 8. Oleniuch I., Giera S., Krasna M., Ruda M., Produkty regionalne w świadomości konsumentów z Podkarpacia i Lubelszczyzny, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, zeszyt 12, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2008, s. 149-159
 9. Oleniuch I., Ruda M., Produkty tradycyjne pochodzenia zwierzęcego – wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz korzyści wspierania rozwoju, Przegląd Hodowlany, nr 12/2007, s. 28-31
 10. Oleniuch I., Giera S., Krasna M., Ocena skuteczności promocji produktów regionalnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 16 listopada 2007, s. 277-28
 11. Oleniuch I., Nowe instrumenty wsparcia rozwoju produktów tradycyjnych i regionalnych, [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu: Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 232-24
 12. Oleniuch I., Produkty regionalne i tradycyjne – szansa na rozwój Podkarpacia i Polski, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing z. 9 (Nr 239), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 85-94
 13. Oleniuch I., Korzyści z wolontariatu pracowniczego w dobie wzrostu konkurencyjności i niepewności otoczenia, III Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku”, Międzyzdroje, 05-07.06.2006 r., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 59-69
 14. Oleniuch I., Zarządzanie wizerunkiem w procesie budowy konkurencyjności przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, Materiały konferencji naukowej doktorantów Stare Resko, 20-21 maja 2005 roku, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2006, s. 287-293  
 15. Oleniuch I., Idea wolontariatu pracowniczego w procesie budowy relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, [w:] Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej, 18-20 maja 2006, Krynica Górska, s. 199-207
 16. Oleniuch I., Wizerunek – strategiczny instrument budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Jarosław 22.XI.2004, Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, Jarosław 2004
 17. Kałucka E., Mikuła E., Oleniuch I., Ekologizacja polskiego rolnictwa jako element koncepcji rozwoju zrównoważonego, [w:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 983, tom1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 312-318
 18. Malara Z., Mikuła E., Oleniuch I., O znaczeniu wiedzy i informacji dla rozwoju organizacji przyszłości, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Nr 73, Seria: Konferencje Nr 23, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 111-120
 19. Malara Z., Oleniuch I., Organizacja wirtualna – wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Nr 73, Seria: Konferencje Nr 23, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 121-129

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję